Projelerimiz

 Sayın Karacalılar,
Yıllardır köyümüze kazandırmayı düşündüğümüz ancak, değişik sebeplerden dolayı bir türlü yapımına başlayamadığımız Karaca Köyü Kültür Merkezi binasının yapımına Avrupa KARDER’in cesur girişimleriyle (Yaklaşık 32.000 TL’lik katkılarıyla) adım atmış bulunmaktayız.
13/06/2009 tarihinde Ali AYDIN (İşçi Emeklisi),Hüseyin AĞBABA (İş Adamı),Abbas KUŞDOĞAN (Kar-Der Yönt. Kur. Başkanı),Aysel ŞAHİN (Mimar) ve Hamdullah ÇAĞLAR (İnşaat Mühendisi) Karaca köyüne gitmiş olup köyde muhtarımız Hüseyin KOÇ’ un öncülüğünde ve rehberliğinde alan incelemesi yapmışlardır.Yapılan inceleme çalışması sonucunda taslak proje çıkarılmıştır.Taslak projede maliyetin yaklaşık
83.000-85.000 TL civarında olacağı, ancak değişik projeler yapılması durumunda bu maliyetin aşağı veya yukarı düzeylerde değer oluşturabileceği ifade edilmiştir.
Bina maaliyetinin (boya,elektrik ve çevre düzenlemesi hariç)110.000-130.000 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Köyde yapılan görüşme ve inceleme çalışmalarından sonra 14/06/2009 tarihinde Malatya’da tanıtıcı ve bilgilendirici toplantı yapılmıştır.Toplantıda öncelikle yapılacak çalışmaların takibini,alternatif projelerin araştırılmasını,topluma tanıtılmasını ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için toplumla iletişimi sağlayacak bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.
Köyde yapılan ön görüşme ve Malatya’da yapılan toplantıda; Hüseyin KOÇ, Abbas KUŞDOĞAN, Ali AYDIN, Hüseyin AĞBABA ve Hüseyin SEVİM’den oluşan komisyonun proje çalışmalarını yürütmeleri önerildi ve kabul edildi.Komisyona seçilen üyeler de atacakları her adımda verilen sorumluluğun bilincinde olarak projenin en kısa zamanda gerçekleşmesi için her türlü gayreti göstereceklerini ifade ettiler.
Malatya’da yapılan toplantıda oluşan görüşlerin Karaca köyü muhtarlığına sunulması kararlaştırılmıştır.
Bu proje, Karaca köyü toplumunun her düzeydeki bireylerinin heyecanla,içtenlikle ve samimiyetle destekleyeceği bir proje olacaktır.Ülkemizin değişik vilayetlerine dağılmış olan her mevki ve meslekteki memur,işçi ve esnafların bu projeyi en üst düzeyde destekleyip ve temsil edeceklerine canı gönülden inanıyoruz.Bu paylaşımın mutluluğunu şimdiden yaşamaktayız.
Haziran ayının sonuna kadar projelendirme ve maliyet hesabı çalışmalarının tamamlanmasına çalışılacak,çalışmalar bittiğinde proje internet,afiş ve dergi aracılığıyla halkımıza tanıtılacaktır.Saygılarımızla

 

Emeği Geçenler
Projeden Kareler
Projemiz ne aşamada?